عینک آفتابی Rayban مدل cat اورجینال مدل cat اورجینال http://bardiya2.mihanblog.com 2020-06-03T21:33:05+01:00 text/html 2012-06-16T08:31:38+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا راهنمای خرید عینک آفتابی اصل http://bardiya2.mihanblog.com/post/95 <DIV class=text> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=upload/uc_1016.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1016.gif"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">RAYBAN&nbsp;CAT 2012</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">عینک ریبن کت اورجینال</SPAN></STRONG></SPAN><BR><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,153)">عینک فوق اسپرت با طراحی جدید</SPAN></SPAN></STRONG><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;آخرین مدل ساخت شرکت ریبن ایتالیا</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1017.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1017.jpg"><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(51,102,255)">&nbsp;فوق العاده رایج&nbsp; سال 2012&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">فقط چند قدم با جذابیت فاصله دارید&nbsp; </SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">عینک فوق العاده جدید با طراحی مدرن طراحی</SPAN></STRONG></SPAN><BR><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)">از اولین کسانی باشید که این عینک را امتحان می کنند !!!&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت این محصول در سراسر ایران</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000000">فقط 29000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/148/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></STRONG></SPAN><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1018.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1018.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,128)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">طراحی فوق العاده برای سال 2012</SPAN></STRONG></SPAN><BR><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">آخرین چیزی که برای جذابیت نیاز دارید</SPAN></SPAN></STRONG><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,102)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">در میـان دوســــتان خود انگشـــــت نما باشیـــد.&nbsp; </SPAN></STRONG></SPAN><BR><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">دیزاین2012 این عینک ویژه دختران و پسران می باشد.</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1019.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1019.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">در روزهایی که نور خورشید شدت زیادی دارد ،گیرنده های نوری شبکیه تحریک می شوند و حساسیت کنتراست آنها کاهش می یابد. عینک های آفتابی رنگ های <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">نارنجی</SPAN> ، <SPAN style="COLOR: rgb(153,51,102)">بنفش</SPAN> ،<SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"> آبی</SPAN> را&nbsp; جذب میکنند و این رنگها به صورت رنگ <SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">خاکستری</SPAN> با شدتهای مختلف دیده می شوند. در مقابل رنگهای <SPAN style="COLOR: rgb(51,153,102)">سبز</SPAN> ، <SPAN style="COLOR: rgb(255,204,0)">زرد</SPAN> و<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"> قرمز</SPAN> با این عینکها بهتر دیده می شوند و کنتراست رنگ افزایش می یابد و همین امر باعث می شود چشمان شما در برابر تمام مضرات در امان باشد…</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت این محصول در سراسر ایران</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000000">فقط 29000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/148/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp; </SPAN></STRONG></SPAN><IMG class=decoded alt=upload/uc_1020.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1020.jpg"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp; </SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">جنس لنز این عینك از شیشه ضد خش میباشد و از نظر پزشكی تائید شده میباشند.&nbsp; این عینك&nbsp; دارای <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">uv 400</SPAN> كامل </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">می باشد در نتیجه علاوه بر زیبایی ، محافظت از چشم هارا در مقابل نور خورشید به خوبی انجام میدهد .</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">متاسفانه به این موضوع در ایران اهمیت خاصی داده نمیشود ولی ما به شما میگوییم حتما به چشمان خود احترام بگذارید چرا كه تا پایان عمر به آنها نیاز دارید.و این نكته بسیار مهم است كه عینك آفتابی دارای&nbsp; <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">استاندارد كامل</SPAN> بوده و از چشمانتان محافظت كند. عینك آفتابی غیر استاندارد نه تنها از چشم محافظت نمیكند بلكه به چشم آسیب نیز می رساند</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></STRONG></SPAN><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1021.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1021.jpg"><BR><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;آیا میدانید معروفترین آدمهای دنیا از مارک Rayban برای عینک&nbsp; استفاده می کنند<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">؟&nbsp;</SPAN> </SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">برای تمامی کسانی که دنبال تیپ شیک و منحصر به فرد هستند</SPAN></STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(0,153,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">...&nbsp; </SPAN></STRONG></SPAN><BR><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">اشخاص معروف جهان از عینک Rayban استفاده می کنند<SPAN style="COLOR: rgb(255,204,0)">.</SPAN>&nbsp; </SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">برای تمامی کسانی که دنبال یک عینک خاص هستند<SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">.&nbsp;</SPAN><BR><BR>چرا شما یک عینک اورجینال Rayban نداشته باشید<SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">؟؟؟؟</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت این محصول در سراسر ایران</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000000">فقط 29000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/148/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=upload/uc_1022.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1022.gif">&nbsp;&nbsp; <IMG class=decoded alt=upload/uc_1022.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1022.gif"></P></DIV> <DIV class=data> <P class=info></P><O><SPAN>قیمت : </SPAN>290,000 ریال</O></DIV> text/html 2012-06-16T08:31:35+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا خرید عینک آفتابی ریبن http://bardiya2.mihanblog.com/post/96 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-16T08:31:31+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا خرید عینک آفتابی http://bardiya2.mihanblog.com/post/94 text/html 2012-06-16T08:31:30+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا خرید عینک آفتابی اینترنتی http://bardiya2.mihanblog.com/post/93 text/html 2012-06-16T08:31:30+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا خرید اینترنتی عینک آفتابی زنانه http://bardiya2.mihanblog.com/post/92 text/html 2012-06-16T08:31:29+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا خرید اینترنتی عینک آفتابی پلیس http://bardiya2.mihanblog.com/post/91 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-16T08:31:29+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا خرید اینترنتی http://bardiya2.mihanblog.com/post/90 text/html 2012-06-16T08:31:28+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا خرید عینک آفتابی ray ban http://bardiya2.mihanblog.com/post/89 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-16T08:31:26+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا عینک آفتابی ray ban http://bardiya2.mihanblog.com/post/88 text/html 2012-06-16T08:31:21+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا عینک آفتابی مردانه http://bardiya2.mihanblog.com/post/87 <P>&nbsp;</P> text/html 2011-05-02T00:50:55+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا عکسهای محسن افشانی , بهرام رادان , شاهرخ استخری http://bardiya2.mihanblog.com/post/82 <a href='http://www.aksmod.com/?attachment_id=9193' title='575'><img width="150" height="150" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/575-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="575" title="575" /></a> <a href='http://www.aksmod.com/?attachment_id=9194' title='14245'><img width="150" height="150" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/14245-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="14245" title="14245" /></a> <a href='http://www.aksmod.com/?attachment_id=9195' title='757575'><img width="150" height="150" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/757575-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="757575" title="757575" /></a> <a href='http://www.aksmod.com/?attachment_id=9196' title='7857541'><img width="150" height="150" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/7857541-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="7857541" title="7857541" /></a> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com text/html 2011-05-02T00:45:03+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا گفتگو با فرزاد حسنی درباره فیلم آمین خواهیم گفت http://bardiya2.mihanblog.com/post/83 <p><a href="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/99929.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9190" title="فرزاد حسنی" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/99929.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p> <p>فرزاد حسنی با آن که نوروز امسال در تلویزیون ظاهر شد اما گویا تمرکزش را روی سینما گذاشته است زندگی ایده آل با وی مصاحبه ای انجام داده که قسمتهایی از آن را می خوانیم- سال ۸۹ سال بسیار خوب و پرباری‌ برای من بود، چرا که نخستین سال سینمایی من به حساب می‌آمد و از نیمه دوم آن، درگیر کارهای سینمای‌ام بودم. ممکن است مخاطبانی که اجراهای مرا در تلویزیون دیده‌اند، وقتی با من در قالب یک نقش سینمایی روبه‌رو شوند، برای شان قابل هضم نباشد که فرزاد حسنی بازیگر را هم بپذیرند، در حالی کار اصلی من بازیگری است اما چون ۴-۳ سالی که از تلویزیون دور بودم، خودم را بیشتر در بازیگری محک زدم که ماحصلش حضور در چند تله فیلم، تله تئاتر و نمایش‌های رادیویی بود و سال ۸۹ هم که به حضور در فیلم سینمایی «آمین خواهیم گفت» به کارگردانی سامان سالور منجر شد.<span id="more-9189"></span></p> <p>- وقتی یکی مثل سامان سالور پیشهادی به من می‌دهد، به نظرم بسیار عاقلانه و هنرمندانه است چون فکر می‌کنم در کارش بسیار متبحر است و نه در سطح داخلی بلکه در سطح جهانی امتحان پس داده به همین دلیل احساس کردم ارزشش را دارد موهای سرم را بتراشم و با وجود اینکه ۳-۲ پیشنهاد دیگرم را به دلیل این کار از دست دادم اما از اینکه در «آرمین خواهیم گفت» ایفای نقش کرده‌ام، بسیار خوشحالم. قسمت‌هایی از این کار را دیده‌ام و مطمئنم کار بسیار خوبی خواهد شد و مردم درباره‌اش قضاوت خواهند کرد.</p> <p>- احساس کردم باید زمانی وارد سینما شوم که کمی آمادگی در خودم احساس کنم و فکر می‌کنم این آمادگی تا حدودی برای برداشتن گام‌های اولم در این عرصه به وجود آمده است. به نظرم سینمای ما به همه نوع فیلمی نیاز دارد، یعنی هم فیلم تجاری باید ساخته شود، هم فیلم معناگرا (که بین مخاطبان عام جدید الولاده است!) و هم فیلم فرهنگی. فقط با این شرط که قرار است فیلم تجاری ساخته شود، فیلم «خوب تجاری» ساخته شود. بقیه حوزه ها نیز همین‌طور. اگز قرار باشد در فیلمی بازی کنم، حتماً باید خوب باشد تا پیشنهادی بازی در آن را قبول کنم.</p> <p>- بازیگری یعنی کردن تمام جوایز، سیمرغ‌ها نخل‌های طلا، خرس‌های و شیرهای نقره‌ای و… این‌ها همه به‌وجود آمده‌اند که ما به درست بازی کردن‌مان فکر کنیم، آنها مشوق درست بازی کردن ما هستند. نباید هدف‌مان باشند بلکه باید انگیزه‌مان باشند برای درست بازی‌کردن، این‌ها توشه راه هستند، نه مقصد.</p> <p>- برای سومین‌بار است که ویژه‌برنامه سال تحویل را من اجرا کزده ام. در کنار خانواده بودن است اما کار ما هم مانند خیلی از مشاغل دیگر، در کنار خانواده بودن است اما کار ما هم مانند خیلی از مشاغل دیگر، متقتضیات خاص خودش را دارد و دیگر به آن عادت کرده‌ایم.</p> <p>- به نظرم جامعه،‌اخلاق‌ها و رفتارهای اجتماعی امروز ما به صراحت احتیاج دارند، البته این صراحت یا رک بودن، نباید با رکیک بودن اشتباه گرفته شود!‌صراحت یک مجری یا متقد باید در حد عریان کردن حقایقی باشد که احتیاج به عریان شدن دارند، صراحت برای تبیین مناسب یک موضوع است. وقتی خود من مثلاً در برنامه رادیویی «نمای نزدیک» جشنواره فیلم فجر قصد دارم با کمک دیگر اساتید یک فیلم را در حضور کارگردانش نقد کنیم، به عنوان یک منتقد، نباید از انجام آن ابا داشته باشم یا بترسم!</p> <p>- ‌در کل، همواره سعی کرده‌ام آنچه حقیقت است را برای مردم بازگو کنم و انعکاس دهم و احساس می‌کنم هم مردم این شیوه را می پسندند، هم مسئولان دوست دارند حقیقت به خاطر حقیقت بودنش بیان شود و از این شیوه استقبال می‌کنند.</p> <p>- حضور در رادیو و تلویزیون را تقریباً همزمان شروع کردم، رادیو و تلویزیون مثل پدرو مادرم هستند، بنابرانی نمی‌توانم بین آن‌ها فرقی بگذارم و بگویم این یکی را از آن یکی بیشتر دوست دارم و چون نمی‌توانی بگویی پدرت را بیشتر دوست داری یا مادرت را. اما جفت این‌ها را از سینما بیشتر دوست دارم، اما جفت این ها را از سینما بیشتر دوست دارم، حتی فضای سریال های تلویزیونی را به سینما ترجیح می‌دهم.</p> <p>- همواره معتقدم یک مصاحبه‌کننده خوب و یک موضوع جذاب باید وجود داشته باشد که آدم بخواهد مصاحبه کند، شاید بد نباشد گاهی اوقات آدم برای مدتی صحبت نکند، به همین دلیل زیاد اهل مصاحبه نیستم.</p> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com text/html 2011-05-02T00:40:34+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا ساغر عزیزی http://bardiya2.mihanblog.com/post/84 <p style="text-align: center;">ساغر عزیزی بازیگر فیلمهای اتانازی رنگ شب و عطش</p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/FullImage.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9186" title="ساغر عزیزی" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/FullImage-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p> <p style="text-align: center;">فیلم رنگ شب</p> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com text/html 2011-05-02T00:38:01+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا نرگس محمدی و شاهرخ استخری در فیلم سینمایی «ساعت شلوغی» http://bardiya2.mihanblog.com/post/85 <p><a href="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/24.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9182" title="نرگس محمدی" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/24-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p> <p>فیلم سینمایی «ساعت شلوغی» تازه‌ ترین ساخته آرش معیریان به تهیه‌ کنندگی سید محسن وزیری ساخته می شود.</p> <p>به گزارش خبرنگار سینمایی فارس ، با تکمیل شدن لیست عوامل و بازیگران فیلم سینمایی «ساعت شلوغی» جلوی دوربین می‌ روند.</p> <p>پژمان بازغی برای ایفای یکی از شخصیت‌ های اصلی داستان جایگزین مهدی سلوکی شد.<span id="more-9181"></span></p> <p>فیلم ملو درامی اجتماعی است که توسط جابر قاسمعلی نوشته شده است ، داستان درباره زن و مرد جوانی است که زیر یک سقف اما هر کدام برای خود زندگی می‌ کنند ، زن ورود غریبه‌ ای را در زندگی خود حس می‌ کند ، خشم او خانمان‌ سوز است اگرچه خودش نیز از آتش خشم بی‌ نصیب نمی‌ ماند.</p> <p>در این فیلم شاهرخ استخری ، سحر قریشی ، نرگس محمدی ، بهنوش بختیاری ، پژمان بازغی ، فتحعلی اویسی ، مهران رجبی ، مهتاج نجومی ، سید محمدرضا وزیری ، حامد جعفری ، سحر کرمانیان ، هلیا خالقی ، یاسمین گوهری ،‌ ابوذر قلی‌ نژاد و … داریوش سلیمی به ایفای نقش می‌ پردازند.</p> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com text/html 2011-05-02T00:30:47+01:00 bardiya2.mihanblog.com بردیا بردیا لحظه ای همراه با لیلا بلوکات http://bardiya2.mihanblog.com/post/86 <p><a href="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/leilabloukat01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9179" title="لیلا بلوکات" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/leilabloukat01-278x300.jpg" alt="" width="278" height="300" /></a></p> <p>لیلا بلوکات بازیگر موفق سینما تلویزیون که سریال آسمان همیشه ابری نیست از جدیدترین کارهای او می باشد,پیشنهاد بازی در سریالی جدیدی را دریافت نموده است.</p> <p>برای ساخت سریال ویژه ماه مبارک رمضان امسال پیشنهاد تازه ای به لیلا بلوکات شده است,البته هنوز نام این سریال اعلام نشده است ولی از بازیگران بسیار خوبی در این سریال استفاده خواهد شد<span id="more-9178"></span></p> <p>لیلا بلوکات که هنوز آماده مصاحبه با رسانه ها نیست,جواب نهایی به تهیه کننده و کارگردان سریال نداده است.</p> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com